Mae arnaf i eisiau'r Dynamic Dudes!

Diolch am ddewis cymryd rhan yn rhaglen Dynamic Dudes!

Os mai sefydliad ydych (e.e. Awdurdod Lleol, Cyngor Bwrdeistref Sirol, Iechyd y Cyhoedd, asiantaeth gyllido arall) cysylltwch â ni'n uniongyrchol trwy e-bost: dynamicdudesbangor@bangor.ac.uk

Os mai ysgol unigol ydych cwblhewch y broses gofrestru isod

Mae mor hawdd ag 1, 2, 3...

Er mwyn cael mynediad at ddeunyddiau'r rhaglen mae tri cham i'w dilyn...

Cam 1

Llenwch y ffurflen ganlynol i gofrestru a dangos bod gennych ddiddordeb

Cam 2

Unwaith y bydd eich manylion cofrestru wedi cael eu prosesu, bydd aelod o'r tîm Dynamic Dudes yn cysylltu â chi i esbonio'r camau nesaf, sef, yn gyntaf, cwblhau'r Cytundeb Trwyddedu y byddwn yn ei anfon atoch. Ar ôl i chi gwblhau holl gamau'r Cytundeb Trwyddedu, bydd eich ysgol yn cael anfoneb am y Ffi Trwyddedu, sef taliad unwaith ac am byth o £220 + TAW (os yw'n berthnasol). Cyfradd arbennig gychwynnol yw hon ar gyfer 2019/2020.

Cam 3

Ar ôl i chi gwblhau'r Cytundeb Trwyddedu ac ar ôl i chi dalu, anfonir enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw atoch ar gyfer yr ysgol a fydd yn rhoi mynediad i chi at y deunyddiau y bydd eu hangen arnoch i ddechrau arni, er mwyn i'r ysgol gael cychwyn ar ei thaith i fod yn iach ac yn egnïol!

Cofrestrwch nawr!

Llenwch y ffurflen hon i ddechrau'r broses gofrestru...