Pecyn deunyddiau

Y nesaf yn y gyfres...

Fideos i Ddechreuwyr

Cyfres 2

Dangoswch fideos Cyfres Dechreuwyr 2 am o leiaf 3 wythnos cyn symud ymlaen i fideos Cyfres 3, er mwyn sicrhau bod y plant yn perfformio'r symudiadau'n gywir

Wrth i'r plant gwblhau eu campau, cofiwch eu gwobrwyo gan ddefnyddio sticeri'r siart wal.

Charlie

Y fersiwn araf...

Y fersiwn ar gyflymder llawn...

Tom

Y fersiwn ar gyflymder llawn...

Rocco

Y fersiwn ar gyflymder llawn...

Razz

Y fersiwn ar gyflymder llawn...